Masser af dejlig natur
Der er masser af dejlig natur i Faxe
Kommune og de fl este borgere bor
tæt på store naturoplevelser. Vi
har store bølgende landskaber. Her
udspringer vandløb, som danner
henholdsvis dybe kløfter med hurtigt
rislende vand og brede ådale,
hvor vandet fl yder sindigt frem med
endnu bevarede enge langs bredderne.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 udarbejde DN en publikation om naturen i Faxe kommune.

Publikationen var tænkt som et oplæg til en egentlig naturplan for den nye kommune. Selvom det er 10 år siden er meget af materialet stadig aktuelt.

Hent publikationerne her:

Fremtidens natur Faxe