I den nedsatte arbejdsgruppe deltog desuden daværende Haslev Kommune ved Udviklingsenheden, Erhvervs- og Turistkontoret samt en repræsentant for lodsejerne.


Desuden har mange andre forskellige interessenter bidraget med ideer og ved udarbejdelse  af kort og tilhørende tekst: Bregentved, Gisselfeld og Juellund & Giesegaard godser, Skuderløse Jagtforening, lodsejere, borgere i Haslev Kommune, Haslev Museum, Haslev, Lokalhistoriske Arkiv, Terslev Sogn, Haslev Kommunes Teknik & Miljø afdeling, Dansk Skovforening, Kort- og Matrikelstyrelsen, Lokal- og Sogneråd og mange, mange flere.


Projektet er et Agenda 21 projekt og er støttet med tilskud fra: Tips- og lottomidler til friluftslivet, Agenda 21 bestyrelsens pulje, Nordea Danmark Fonden og Folkeoplysningsudvalget.