Nyhed

Evighedstræer

De første Evighedstræer i Faxe Kommune er udpeget. Helene Turner, Vandvænge 9 - mellem Orup og Vindbyholt - har indgået en frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at tage ansvar for at bevare og pleje 4 gamle egetræer på Helenes ejendom. Træernes alder vurderes med en omkreds på godt 4,5 mtr. til op mod 300 år.

Mange gamle træer falder for motorsaven, fordi de står i vejen for en plov, en byggeplads, en vejudvidelse - eller fordi man simpelthen mangler viden om træer.

Der findes heldigvis stadig nogle store og gamle træer i Danmark, og det kan vi takke ejerne for. De har passet på dem og skånet dem fra motorsaven i flere generationer.

Disse træer har stor værdi, både kulturelt og æstetisk - og så fungerer de som levesteder for en lang række insekter, fugle og svampe. Derfor skal vi passe på dem.

Danmarks Naturfredningsforening vil med kampagnen Evighedstræer skabe større opmærksomhed og få bedre overblik over de store, gamle og bevaringsværdige træer.

Formålet er at øge den folkelige og politiske bevidsthed og viden om de gamle, store og særlige træers værdier og betydning for sjældne arter og indsatsen for at stoppe nedgangen i biologisk mangfoldighed.

Nu er de første Evighedstræer i Faxe Kommune udpeget. Der er tale om 4 gamle træer om på Vandvænge 9 - mellem Orup og Vindbyholt.

Læs DN Faxe's pressemeddelelse her

Læs nyheden i Haslev-Faxe Posten her