Naturen i Faxe Kommune er gennemsnitlig

Faxes naturværdi er blevet gjort op. Naturkapitalen, der et overblik over, hvor varieret naturen er ude i landets 98 kommuner, er lavet af forskere på Aarhus Universitet på baggrund af data fra det nationale biodiversitetskort.

Faxe scorer 23 point ud af 100 mulige for sin natur og indtager en 49. plads på listen over landets 98 kommuners naturværdi. Landsgennemsnittet er 24 point.
Stevns ligger med 16 point på en 83. plads. Køge er nr. 46 med 24 point mens Næstved med sine 19 point ligger på en 61. plads.

Med naturkapitalen er det første gang, at der er skabt overblik over kvaliteten af natur fordelt på kommunerne. I Faxe Kommune markerer især små arealer af hede og overdrev sig, som værdifuld natur i følge naturkapitalen. Også Faxes skov, eng, mose og sø er varieret natur.

I Faxe Kommune er det især markarealer, der har meget ringe biodiversitet, der trækker ned i den samlede naturscorer, specielt fordi markarealerne udgør omkring 60 procents af kommunens areal.

Kilde. Faxenyt.dk

Læs hele artiklen her: http://faxenyt.dk/?Id=12584