Pressemeddelelse

Pressemeddelelse om Stoksbjerg

Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med med Gisselfeld Kloster og Faxe Kommune opsat bord og bænke samt infotavler på Stoksbjerg

Udsigtspunkter på Stoksbjerg.

Stoksbjerg er en fredet sandbakke, som ligger i den vestlige del af Faxe Kommune – syd for Skuderløse. Den er ejet af Gisselfeld Kloster, og med en beliggenhed ca 10 mtr. over det omgivende land med bl.a. Susåen, er der herfra en flot udsigt over Natura 2000 området med Gødstrup Engsø, Porsmose og Holmegård Mose.

Bakken var oprindelig et overdrev med afgræsning, men er nu egeskov, og i 2013 blev der etableret 2  udsigtspunkter ved trærydning foretaget af Gisselfeld Kloster. Hvis disse skal fastholdes, bør opvækst af især røn og brombær dog til stadighed holdes nede, og dette har lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening DN Faxe påtaget sig. Og da foreningen tillige fra forskellige givere – bl.a. Nordisk Bogproduktion A/S’s Medarbejderfond – har fået midler til lokalt arbejde, har DN Faxe – i samarbejde med Gisselfeld og Faxe Kommune – nu opsat 2 infotavler og tillige et bord/bænkesæt ude ved udsigtspunktet – til fri afbenyttelse.

Alle er velkomne til at aflægge Stoksbjerg et besøg. Der findes en lille P-plads overfor Stoksbjergvej 7, og en infotavle her fortæller om sti-adgangen op til de 2 udsigtspunkter. Som nævnt er bakken nu egeskov, der af Gisselfeld får lov at udvikle sig som ”naturskov”, men ved udsigtspunktet mod vest er der nu igen overdrevsvegetation at finde – bl.a. hedelyng.

Med venlig hilsen

Faxe Kommune v/Charlotte Rosenblad Ralund

Gisselfeld Kloster v/Jens Risom, direktør

Danmarks Naturfredningsforening i Faxe v/Palle Ystrøm, formand

Læs hvad den lokale avis skrev her

Se velkomsttavlen her

Se tavlen ved udsigtspunktet her