Det Østsjællandske herregårdslandskabs smukke karakteristika er let at få øje på - som for eksempel de lange alléer og solitære træer. En lang række af disse flotte alléer og specielle træer i Faxe Komme er blevet fredet.

 Men Faxe Kommune rummer også en lang række spændende og bevaringsværdige naturtyper – som f.eks. højmoser, strande, heder og skove, som er gennem tiden er fredet.
Da de danske kirker ofte ligger placeret meget markant i landskabet eller som samlingspunkt i en landsby. For at sikre et flot ind- og udsyn til kirken, er kirkernes omgivelser fredet.
I kolonnen til højre er de enkelte fredninger i Faxe kommune nævnt og der er link til omtalen af de enkelte fredninger på www.fredninger.dk.