Afdelingsbestyrelsen i Faxe har siden 2014 to gange årligt udsendt et nyhedsbrev.

I nyhedsbrevet omtales oftest en aktuel sag og de arrangementer afdelingen har planlagt i den kommende periode.

I venstre kolonne kan du finde de tidligere udsendte nyhedsbreve