Et fed  er en betegnelse for odder, der er smallest, hvor de er hæftet fast til kystlinien og bredest for enden. Et fed er sammensat af flere sandede eller grusede strandvolde (volde af  sand, grus og sten opbygget parallelt med kystlinjen), som opstår, hvor kystlinjen skifter retning, og som er skyldes transport af sand og grus langs kysten.

Feddet  - eller Præstø Fed som det hedder  - er Danmarks største fed og meget illustrativt, fordi dannelsen er "synlig". På flyfoto kan man se de enkelte strandvolde, som tilsammen udgør formen. Feddet har en særegen natur, der mest af alt minder om et lille stykke Vestjylland – på østsiden af halvøen breder sig et større område med hedelandskab ( med tyttebær, hedelyng og hugorme.