Mange af de opgaver, vi påtager os i DN Faxe, omhandler myndighedsafgørelser, hvor vi ser på, om naturen bliver tilgodeset og ikke lider unødig overlast. I menuen til venstre kan du se nogle af de større sager, vi arbejder med.