I starten af 1900-tallet voksede turismen i Faxe Ladeplads, og byen blev en prominent badeby med 25.000 turister hver sommer. Mange mennesker udlejede deres huse til turister og flyttede selv ud i en lille tilbygning. En sommers udlejning kunne betale halvdelen af terminen, så selv arbejderfamilierne fik råd til fine murstenshuse.

Tidligere var der ikke fri adgang til de danske strande, så det kæmpede Danmarks Naturfredningsforening for gennem mange år. Det var først med naturbeskyttelsesloven i 1969 at dette blev givet. Derfor er der mange steder rund i landet sådanne småfredninger, hvor DN – ofte i samarbejde med andre - har søgt at sikre adgang til strand.

Fredningerne af Hylleholt Strand og Faxe Ladeplads strand er sådanne fredninger, som skulle sikre adgangen til stranden.

Læs mere om faxe Ladeplads Strand her:

Faxe Ladeplads by- og kystlaug