I en række sager er Danmarks Naturfredningsforening anerkendt som interessent og foreningen har derfor mulighed for at komme med et høringssvar.
Den lokale bestyrelse er høringsberettiget ved afgørelser efter Planloven, Naturneskyttelsesloven, Skovloven og Råstofloven, mens foreningens hovedbestyrelse er høringsberettiget ved afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven, Havmiljøloven, Vandløbsloven, Okkerloven, Vandforsyningsloven og Genteknologiloven.

På denne side finder du nogle af de høringssvar lokalbestyrelsen i Faxe Kommune har afgivet i forbindelse med behandling af forskellige sager.