Fredet kystskov med gamle træer
På toppen af en høj moræneklint ligger Strandegård Dyrehave, der delvist er naturskov med gamle bøge- og egetræer. Det fredede område er et åbent skovparti med mindre græsområder afbrudt af storkronede gamle ege og bøge. Væltede træer i havstokken og på skrænten vidner om, at havet til stadighed nedbryder klinten. Der en flot udsigt fra klinten. I klart vejr kan man se til Møn, Stevns Klint og Præstø.

I den sydlige del findes flere oldtidshøje (”Troldhøje”), om hvilke der naturligvis er knyttet flere sagn. Højene, der ligger ud til havet, er beskyttet med en kystsikring af kampesten.


Stisystemet er godt og veludbygget. Folk med klapvogn kan færdes på grusveje og hjulspor. Medbragt mad eller kaffe kan nydes ved de opsatte borde og bænke, hvorfra der er udsigt ud over vandet.