I over 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare landskabets og naturens værdier.

Som den eneste private forening i Danmark kan vi rejse fredningssager, så også vores børn og børnebørn får glæde af den dyrebare og unikke danske natur.

Men vi ønsker også at øge kendskabet til naturen og give alle i Faxe Kommune muligheder for naturoplevelser. Derfor arrangerer DN Faxe hvert år en række ture til naturområder i Faxe Kommune.

Der ud over har DN i Faxe sammen med Faxe Kommune opstillet nogle info-tavler i nogle af kommunens naturområder.

Således er der opstillet info-tavler ved:

Tryggevælde å

Laguneanlægget i Haslev

Skoleparken

Tranemosen

Kajsholm

 

Senest er der i 2017 opstillet 2 info-tavler på Stoksbjerg i samarbejde med Gisselfeld og Faxe kommune.

Her kan du se og downloade de infotavler DN Faxe har været med til at udarbejde i samarbejde med Faxe Kommune:

Kajsholm

Laguneanlægget

Skoleparken

Tranemosen

Stoksbjerg

Stoksbjerg udsigt

Tryggevælde

Tryggevælde - stryg

Tryggevælde - Fra marker til våde enge